Θα θ*λω το ελλινικο αλφάβητο στο 6610ι κινητός μου. Ξερετε που δικος μπόρω να φ*ρω;

Για σασ τωρά
ΓεμμαSee More: 6610i in Greek